Печат

Посредничество при продажба на имот
- първоначален оглед на имота;
- преглед на документите за собственост;
- консултация и уточняване цена и възможностите за реализация;
- уточняване на процедурата за предлагане и за сключване на сделка;
- сключване на посреднически договор относно предлагането и продажбата на имота;
- извършване на огледи;
- организиране на срещи между собственика и потенциалните купувачи.
- подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
- организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността.
- комисионна - 3%

Also available:  English (United Kingdom)