Печат

Управление на недвижими имоти
- събиране и предаване/внасяне по сметка на собственика на дължими наеми; 
- следене за навременното плащане на наеми и консумативи; 
- информиране собственика за текущото състояние на имота;
- организация на ремонтни дейности;
- отстраняване на аварии;
- представителство пред държавни, общински и частни институции и организации;
- представителство пред доставчици на комунални услуги; 
- внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на собственика;
- ежемесечен и годишен отчет;
- съхранение документацията и предоставянето и на собственика при поискване.
- комисионна - 15%

Also available:  English (United Kingdom)