Посредничество при покупка на имот
- уточняване параметрите на търсения имот;
- сключване на посреднически договор;
- организиране и провеждане на огледи на подбрани имоти;
- организиране на срещи и преговори с продавачи;
- проверка на собствеността и всички вписвания отнасящи се до имота, предмет на сделката в съответния имотен регистър на Агенцията по вписванията, включително и проверка за тежести - в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба, както и в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността.
- подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
- комисионна - 3%;