Посредничество при продажба на имот
- първоначален оглед на имота;
- преглед на документите за собственост;
- консултация и уточняване цена и възможностите за реализация;
- уточняване на процедурата за предлагане и за сключване на сделка;
- сключване на посреднически договор относно предлагането и продажбата на имота;
- извършване на огледи;
- организиране на срещи между собственика и потенциалните купувачи.
- подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
- организиране на нотариалното прехвърляне на собствеността.
- комисионна - 3%

Посредничество при покупка на имот
- уточняване параметрите на търсения имот;
- сключване на посреднически договор;
- организиране и провеждане на огледи на подбрани имоти;
- организиране на срещи и преговори с продавачи;
- проверка на собствеността и всички вписвания отнасящи се до имота, предмет на сделката в съответния имотен регистър на Агенцията по вписванията, включително и проверка за тежести - в деня на подписване на предварителен договор за покупко-продажба, както и в деня на нотариалното прехвърляне на собствеността.
- подготовка и сключване на предварителен договор за покупко-продажба;
- комисионна - 3%;

Посредничество при наемане на имот
- уточняване параметрите на търсения имот;
- сключване на посреднически договор;
- организиране и провеждане на огледи на подбрани имоти;
- организиране на срещи и преговори с наемодатели;
- подготовка и сключване на договор за наем.
- комисионна - 50%

Посредничество при отдаване под наем на имот
- първоначален оглед на имота;
- преглед на документите за собственост;
- консултация и уточняване цена и възможностите за реализация;
- уточняване на процедурата за предлагане и за сключване на сделка;
- сключване на посреднически договор относно относно отдаването под наем на имота;
- извършване на огледи;
- организиране на срещи и съдействие при подбор на наематели.
- подготовка и сключване на договор за наем.
- комисионна - 50%

при желание от Ваша страна предлагаме и Управление на недвижими имоти

Управление на недвижими имоти
- събиране и предаване/внасяне по сметка на собственика на дължими наеми; 
- следене за навременното плащане на наеми и консумативи; 
- информиране собственика за текущото състояние на имота;
- организация на ремонтни дейности;
- отстраняване на аварии;
- представителство пред държавни, общински и частни институции и организации;
- представителство пред доставчици на комунални услуги; 
- внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на собственика;
- ежемесечен и годишен отчет;
- съхранение документацията и предоставянето и на собственика при поискване.
- комисионна - 15%

Оценки
- сертифицирани експерт-оценители на недвижими имоти и земеделски земи.